برنج با کیفیت ایرانی

برنج گران ایرانی یا ارزان خارجی؟!

علفی ساده به نام اوریزا ساتیوا را بهتر بشناسید! این علف، نخستین بار اواسط قرن ۱۳ در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. واژه انگلیسی  Rice(رایس)  از کلمه یونانی (oruza)  آمده است. ظاهرا این گیاه به صورت سالیانه عمر می کند، ولی در برخی از مناطق گرمسیری  می تواند برای  مدت زمان بسیار طولانی و  تا ۳۰ سال محصول دهد!!!!  بر اساس داده های سوی سازمان  فا او (FAO) از لحاظ میزان تولید، برنج پس از نیشکر و ذرت بیشترین میزان تولید را دارد.  بیایید پس از شناخت کامل این محصول، برنج ایرانی را بهتر بشناسیم.

ادامه مطلب