برای ثبت سفارش در سایت، دو راه دارید!

1- ابتدا در سایت عضو شده و پس از انتخاب محصول از طریق صفحه ی اول سایت یا جستجو و یا از طریق دسته بندی های سایت؛ مراحل تایید، انتخاب نوع ارسال محصول، پرداخت آنلاین و تسویه حساب را انجام دهید. 

2- ابتدا محصولتان را از طریق صفحه ی اول سایت، جستجو یا انتخاب از بین دسته بندی انتخاب نموده و سپس برای تسویه حساب، اطلاعاتتان را ثبت کنید تا در سایت عضو شوید و در خر مراحل پرداخت و تسویه حساب را انجام دهید. 

  • هر زمان، هر کجا نیاز به کمک داشتید، ما با آغوش باز به شما کمک خواهیم نمود. نگران ساعت و روز تعطیل نباشید. ما همیشه حضور داریم.